Od ledna 2020 se budeme jednou za 14 dní scházet ke kontemplativním meditacím. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna od 18:00 na evangelické faře v Brandýse nad Labem. Dále vždy ve stejnou dobu, každý lichý kalendářní týden. Meditace budou probíhat ve vytápěné modlitebně, v případě teplého počasí v kostele sv. Petra nebo venku na zahradě. Průběh meditace je inspirován karmelitánskou kontemplativní modlitbou – 25 minut sezení proložené 5 minutami meditační chůze. Při jednom setkání budeme meditovat dvakrát nebo třikrát 25 minut, podle aktuální potřeby. Budeme používat meditační stoličky, polštářky nebo obyčejné židle.

Slovo kontemplace má mnoho významů. Pro účely našich setkávání bych ji popsala jako modlitba v tichu. Považuji ji za jednu z možností pro cestu rozvoje lidské osobnosti. Setkáváme se při ní ve svém nitru s duchovní silou, která nás uzdravuje a proměňuje. Pro křesťany je kontemplace cestou do nitra ve stopách křesťanských mystiků vedoucí k hlubšímu poznání Boží skutečnosti ve vlastním nitru. 
Při kontemplativní modlitbě nám pomáhá ticho a klidná pozice s rovnými zády. Snažíme se nehonit za každou myšlenkou, naopak je jen pozorujeme, odkládáme a necháváme být. Nacvičujeme naši schopnost odevzdávat naše starosti i radosti. Utišuje se naše ego a pomalu získáváme vnitřní pokoj. Pomine napětí v těle, ztuhlé svaly se uvolní a krevní tlak se srovná. Při sezení můžeme vnímat jak hluboký klid, tak i neklidnou smršť myšlenek nebo návaly emocí. Jde jen o to, nebát se během meditace s tím vším být.
Ticho v kontemplaci potřebujeme tím více, čím více jsme v našich životech zaneprázdněni. Proto si nacvičujeme být bdělí a plně v přítomném okamžiku. Pomalu a často neviditelně nás tento typ modlitby proměňuje a pomáhá nám být více ve svém nitru a mít větší odstup od svých emocí a myšlenek.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco více, zvu vás na krátké povídání v neděli 12. ledna 2020 v 10:30 na evangelické faře, Horova 1885 v Brandýse nad Labem. V následujícím týdnu ve čtvrtek16. ledna proběhne naše první setkání. Je možné se samozřejmě kdykoliv připojit později. Základní uvedení do „ticha“ pro ty, kteří s tímto typem modlitby nemají zkušenost, bude poskytnuto přímo na místě.
Těším se, že se budeme scházet bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme členy nějaké církve.
Případné dotazy můžete směřovat na mail ivana.boleslav@gmail.com nebo telefon 602 625 812.
Ivana Adámková