Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 2. neděli v měsíci od 18:00 na faře.

Křesťanská výchova ve středu od 13 h. v ZŠ Stará Boleslav

Angličtina na faře ve středu od 18.30 (vede I. Adámková)

Setkání seniorů  ve středu sudého kalendářního týdne od 10 h. v DPS Dřevčice

Setkání nad biblí  ve čtvrtek sudého kalendářního týdne od 18:00 na faře 

Meditace v tichu ve čtvrtek lichého kalendářního týdne od 18 h. na faře\v kostele (vede I. Adámková a J. Kvapil)

Setkání mládeže podle domluvy.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2021:

Kristův kříž nám připomíná, že štěstí nedojdeme nikdy. Ale zároveň nám ukazuje, že máme na víc než na štěstí, že nejsme stvořeni k tomu, abychom se dobře měli, ale abychom dobří byli, že tu nejsme pro dobrý pocit z uspokojení, ale pro srdcervoucí radost z toho, co jsme dali jako oběť a dar z lásky.

(F. Hadjadj, Když je všechno na cestě ke zkáze, CDK 2019)

 

AKTUÁLNĚ:

Příměstský tábor na faře 2.8 - 6.8:

Výtvarka.jpg

Meditace v tichu jsou v červenci online vždy v úterý ve 20.30 a v pátek v 8.00. Zájemci o link k připojení pište na ivana.boleslav@gmail.com.

 

 
 
  

  

Sborový program: